Petter Flink Knowledge and Change AB


PETTER FLINK


Under 15 år har jag i olika ledande administrativa befattningar arbetat med att driva utveckling och förändring på tre ledande advokatbyråer. Jag har varit involverad i princip i allt utom själva klientarbetet. Mycket kortfattat så började jag som Knowledge Manager på Mannheimer Swartling, gick vidare till Lindahl  som Coordinating Officer, Head of Knowledge and Training och slutligen var jag CIO/Compliance Officer på AG Advokat.


Det har varit mycket givande och spännande att vara med och driva utvecklingen och förändringen tillsammans med fantastiska kollegor på dessa tre toppbyråer. Just utvecklings- och förändringsmomenten är de jag tycker är mest stimulerande och därför har  jag bestämt mig att istället erbjuda allt det jag lärt mig som konsult. Jag vänder mig primärt till advokatbyråer och juristavdelningar på bolag.


I min roll som Compliance Officer saknade jag enkla och robusta verktyg som kunde stödja byråns Intake-process inklusive t ex jävs- och penningtvättskontroller. Därför lanserar jag våren 2019 tillsammans med mina partners               Due Compliance AB 


Nedan ser ni en lista med exempel på annat jag tillsammans med mina samarbetspartners kan hjälpa er med.


Mer detaljer om mig hittar ni på Linkedin här:

https://www.linkedin.com/in/petter-flink-8203b31a

petter.flink@flinkknowledgeandchange.se

+46 72 733 47 55


Det här kan vi hjälpa er med....


Compliance - Due Compliance AB

 • AML/PTL
 • Client Matter Intake
 • GDPR
 • Insider - rutin, policy och system
 • Internutbildare penningtvätt, jäv och insider
 • Konflikt-/Jävskontroll – rutin, policy och system
 • Penningtvätt - rutin, policy och system


Knowledge Management (KM)

 • Automatiserade mallar (Document Automation)
 • Contract Management
 • Collaboration system
 • Externa databaser, informationstjänster,  mallsamlingar
 • Kunskaps-/mallbank


Sälj och affärsutveckling

 • Affärsplaner - byrågemensam och individuella
 • CRM
 • Korsförsäljning – strategi, plan, genomförande
 • Samordning säljaktiviteter och planer
 • Säljstrategi och säljorganisation


Utbildning

 • Jurister och administrativ personal
 • Externa, öppna utbildningar
 • Klientspecifika utbildningar

Legal Tech/IT

 • AI
 • Contract Management
 • Digitalisering
 • Dokumenthanteringssystem – iManage, NetDocuments, Docscorp, mfl.
 • ERP/Affärssystem
 • IT strategi
 • Leverantörsavtal och förhandlingar
 • Projektledning IT- projekt
 • Systemupphandlingar


Ledning och organisation

 • Exekutiv resurs styrelsen och MP/VD
 • Jämställdhets- och mångfaldsarbete -

#Metoo - now what?

 • Ledning och utveckling administration/stab
 • Projektledning interna utvecklingsprojekt
 • Strategiarbete


Marknad, kommunikation och PR

 • Hemsida
 • Intranät
 • Marknadsstrategi och plan
 • PR- strategi och plan
 • Sociala medierCopyright @ All Rights Reserved